AUDYT Z NEED STUDIO?

Need Studio jest profesjonalnym biurem projektowym wyspecjalizowanym w działaniach z obszaru szeroko
rozumianego wzornictwa. Mamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wzorniczych, tworzeniu
strategii wzorniczych oraz realizacji ich założeń. Projektujemy produkty i usługi, opiekujemy się markami, pomagamy
w zarówno procesie prototypowania, wdrażania jak i komunikacji. Zaufało nam kilkadziesiąt podmiotów, u których skutecznie wdrożyliśmy procesy wzornicze.

Działanie 1.4
“Wzornictwo na MŚP”

Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z kompleksowego programu wspierającego aplikację wzornictwa w działania firmy.

Jeżeli chciałeś podjąć kroki w celu skorzystania z usług profesjonalnych projektantów, ale obawiałeś się ryzyka i kosztów z tym związanych to ten program jest właśnie dla Ciebie.
W ramach programu „Wzornictwo w MŚP” przedsiębiorcy mogą otrzymać do 3.000.000 zł dofinansowania na zakup środków trwałych – maszyn i urządzeń, usług doradczych w obszarze przeprowadzenia audytu wzorniczego, projektowania produktów i usług, brandingu i marketingu a także szkoleń i nabycia wartości niematerialnych w tym oprogramowania, patentów, licencji.

Program skierowany jest dla firm chcących podnieść atrakcyjność oferowanych
przez siebie produktów lub usług, dostrzegających potencjał w działaniach wzorniczych
i zamierzających wprowadzić na rynek nowe produkty o unikatowym, niepowtarzalnym
wyglądzie (kształtach, kolorach itp.). Celem działania jest zwiększenie poprzez wzornictwo konkurencyjności i innowacyjności oferowanych produktów. Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?
• koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
• koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
• nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
• nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
• koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza
10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
• koszty usług szkoleniowych,
• koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?
W celu otrzymania dofinansowania niezbędne jest złożenie wniosku oraz przeprowadzenie audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej.
Poniżej znajduje się lista wybranych projektów powstałych w ramach programu 1.4
agro-lift
akapit
amir meble
anodo
artpol-therm / optiterm
as-babunie / chrupasy
auto – szlif
bas
betstal
bialcon
cegielnia hoffmanowska
cekobud
daro
drewmax
eba
edbak
elpes
ferplast
haber energia
hardplast
interkres / ikoni
intrograf
kamar / formo
koltex
kominox / voltaport
makk
marbo sport / up form
metalbet
moza / jukki
parys
pegwan
proxim
rapa
sanwil
selena / illumic
simba
sławex
stare drewno
top-serwis / italko
trykacz / kolumbaria
vega
vobos
weremczuk / weringen

Czym jest audyt wzroniczy?

Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z kompleksowego programu wspierającego aplikację wzornictwa w działania firmy.

studio projektowe / projektant

przeprowadza audyt wzorniczy


W etapie pierwszym studio projektowe/ projektant przeprowadza audyt wzorniczy, który obejmuje m.in.:

• analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
• analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
• analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Przeprowadzenie audytu wzorniczego pozwala uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

• czy nasz produkt jest dobrze zaprojektowany?
• jak nasz produkt wypada na tle konkurencji?
• jak znaleźć wyróżnik rynkowy dla naszego produktu?

Na podstawie audytu wzorniczego zostanie przygotowana strategia wzornicza, dokument zawierający następujące elementy:
• ogólną charakterystykę firmy,
• analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie oferty,
• technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, w tym zakresie działań marketingowych firmy
• opis otoczenia firmy w zakresie wzornictwa zawierający co najmniej informacje odnośnie
• charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych
• określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych,
• społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta
• ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału
• zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie
• rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy

wdrożenie strategii wzorniczej
opracowanej w ramach I etapu

II etap działania obejmuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Wsparcie w ramach tego etapu obejmie dofinansowanie (do 3.000.000 zł) na zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych) oraz na usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu do poziomu 85%.