Projekty unijne

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł Projektu: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Need Studio Sp. z o.o. na rynki zagraniczne.
Okres realizacji Projektu: 01.04.2022- 30.11.2023.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest nawiązanie współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami na nowym rynku
zagranicznym w celu usług projektowania nowych produktów zdywersyfikowanie źródeł przychodu,
uniezależnienie się od fluktuacji na rynku krajowym, zwiększenie rozpoznawalności marki
Wnioskodawcy na rynku zagranicznym. Dodatkowo dzięki temu firma osiągnie przychody z eksportu
na nowy rynek docelowy tj. Chiny.