Audyt wzorniczy – nowość na polskim rynku, a zarazem specyficzna forma powszechnie znanego audytu. Nie pełni roli kontrolnej, ale poznawczą, dostarczając niezbędnej wiedzy potrzebnej do wyprowadzenia spójnej i logicznej, przynoszącej efekty strategi wzorniczej. To idealna metoda na ocenę firmy pod kątem zastosowania wzornictwa przemysłowego, potencjału i doświadczenia. Audyt pozwoli również na ocenę zasobów i świadomości potrzeb. To idealne narzędzie, które pozwoli zrozumieć jak dużą rolę w przedsiębiorstwie może pełnić wzornictwo.

Najważniejsze działania realizowane w ramach audytu wzorniczego:

  • weryfikacja o ocena oferty produktowej Twojej firmy;
  • analiza przyjętego modelu biznesowego;
  • zbadanie przyjętej struktury organizacyjnej, procesów komunikacji i przyjętej strategii marketingowej;
  • analiza wzornictwa w odniesieniu używanej technologii;
  • analiza kluczowych trendów w branży, w której działasz;
  • analiza konkurencji Twojej firmy.
przestrzeń oddzielająca
przestrzeń oddzielająca

Efekty audytu wzorniczego:

  • poprawa wizerunku marki;
  • uzyskanie przewagi konkurencyjnej z branży;
  • podniesienie atrakcyjności ofertowego asortymentu;
  • pozyskanie nowych klientów w oparciu o trendy rynkowe.
przestrzeń oddzielająca
przestrzeń oddzielająca

Zespołowa praca projektowa:

Proces projektowy realizowany jest zespołowo przez osoby z różnorodnym doświadczeniem i szerokim zakresem umiejętności. Przez kolejne kroki procesu audytowego przechodzimy wspólnie z zamawiającym, według praktycznie wypracowanej i sprawdzonej metodyki.

przestrzeń oddzielająca
przestrzeń oddzielająca